Giá các gói dịch vụ

Per hour(VNĐ) Per day(VNĐ) Per week(VNĐ) Per month(VNĐ)
Chỗ ngồi cá nhân 60.000 VNĐ 200.000 VNĐ 900.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Phòng làm việc riêng 150.000 VNĐ 800.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ 12.000.000 VNĐ
Gói sự kiện, phòng họp (Phòng họp riêng dành cho 10 người) 400.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ
Giờ hoạt động: 9:00 am – 6:00 pm
Làm việc từ thứ 2 – thứ 7
Phòng làm việc riêng

Team bạn cần không gian riêng dành cho những buổi họp nhóm nhỏ mà vẫn được sử dụng đầy đủ tiện nghi, không phải đầu tư chi trả phí ban đầu. Đây là gói dịch vụ dành cho bạn

Khách hàng của chúng tôi

Không gian tại b.coworking